• Corona protocol

  We zijn erg blij dat we weer mogen trainen en wedstrijden mogen gaan spelen! Alleen kan dat helaas nog niet helemaal op de manier zoals we dat gewend waren.

  Hieronder lees je aan welke regels en voorwaardes wij en jij moeten voldoen om veilig te kunnen sporten en te kunnen blijven sporten. Lees dit goed door en als ouder van de jongste jeugd, geef deze instructie goed aan de kinderen door zodat zij weten wat ze allemaal te wachten staat.

  Voor iedereen geldt: Als je ziek of verkouden bent, kom je niet naar het veld!  Verder houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. 

  Algemene regels, maatregelen en instructies vanuit de gemeente, Basketbalbond en B.Z.’72

  • Corona-coördinatoren zijn de bestuursleden: Ed, Annelies, Robin en Liane;
  • Spelers zijn niet meer dan 5 minuten voor aanvang training in sporthal de Koppeling aanwezig;
  • Gymzalen openen pas vanaf het gehuurde tijdstip, eerder komen heeft dus geen zin. Zaal moet schoongemaakt en verlaten zijn op einde huurtijd;
  • Bij binnenkomst in alle sportzalen (volg de aangegeven route) desinfecteer je je handen en ook als je de sportzaal weer verlaat na de training of wedstrijd;
  • Je kleedt je thuis om en gaat thuis eventueel naar het toilet;
  • De kleedkamers zijn op trainingsavonden gesloten, behalve als looproute in sommige gymzalen;
  • Vul je eigen bidon thuis met water en neem deze mee;
  • Ouders mogen tijdens de training niet blijven kijken, even helpen met schoenen wisselen mag;
  • Er mag maar 1 persoon in het materiaalhok zijn;
  • Na elke wedstrijd of training zal het materiaal gereinigd worden.

   Bij jeugdtrainingen gelden de onderstaande regels voor spelers en coaches:

  • Spelers hoeven onderling geen afstand te bewaren;
  • Spelers proberen contact met spelers van andere teams te vermijden;
  • Trainers (>18 jr) houden 1,5 meter afstand van elkaar en de spelers;
  • Wanneer de training eindigt, verlaat je direct de sportzaal.

   Bij seniorentraining gelden de onderstaande regels voor spelers en coaches:

  • Spelers houden buiten het veld onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de trainers;
  • Heren starten op woensdag een kwartier na de dames met trainen om contact te vermijden.

   Wedstrijden

  • Kom op tijd, maar niet te vroeg, in de sporthal is onvoldoende ruimte om alle spelers te laten wachten;
  • Kleedkamers mogen in het weekend gebruikt worden, op de deuren van de kleedkamers hangen hiervoor roosters. Kom en vertrek zoveel als mogelijk in wedstrijdtenue. Maximaal 6 volwassenen per kleedkamer, maximaal 2 personen tegelijk douchen;
  • Vul het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in ruim voor de wedstrijd, dan hoeven wij alleen de mensen te registreren die niet op het DWF staan en de tablets worden door zo min mogelijk mensen aangeraakt;
  • Volwassenen moeten buiten het veld altijd 1,5 meter afstand houden, ook aan de jurytafel, op de spelersbank, tijdens time-out en line-up. Bij seniorenwedstrijden worden daarom stoelen op 1,5 meter afstand neergezet voor wisselspelers in plaats van een bank;
  • Er mogen maximaal 27 toeschouwers in de zaal, inclusief ouders en teams die op dat moment nog niet c.q. niet meer spelen; dit is de reden dat we per bezoekend team 4 volwassenen toelaten en per thuisspelend team 6. Graag onderling in de team-app vooraf afspreken wie toegang krijgt, dit voorkomt teleurstelling aan de deur;
  • Bij binnenkomst worden bezoekers ontvangen door de corona-coördinator en wordt verzocht een registratieformulier in te vullen. Wij zullen deze 14 dagen bewaren en vervolgens vernietigen;
  • Volg de aanwijzingen van de corona verantwoordelijke(n);
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij vertrek;
  • Volg de aangegeven looproutes;
  • Vermijd contact met de handen, zoals handen schudden of high fives;
  • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan, dus niet schreeuwen of yellen.

  Scheidsrechters

  • Zorg dat je zelf een fluitje bij je hebt;
  • Line-up; schud geen handen; wens elkaar mondeling of met een duimpje een fijne wedstrijd. Tijdens de line-up wordt 1,5 meter afstand van anderen gehouden;
  • Balcontact van scheidsrechters > Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen ervoor kiezen de bal bij het innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. Wanneer een scheidsrechter hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn collega-scheidsrechter;
  • Bevoegdheden van de scheidsrechter (samenvatting)
   • Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijk-heid voor een veilige wedstrijd. De scheidsrechter is bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken;
   • De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het overtreden van de richtlijnen in dit document;
   • Onsportief gedrag dat al is verboden volgens de spelregels van FIBA kan wel worden bestraft met sancties.

   Vervoer naar uitwedstrijden

  Spelers, staf en toeschouwers die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

  Zorg dat je geïnformeerd bent over het Corona protocol van de bezoekende vereniging, mogelijk gelden beperkingen voor het aantal bezoekers of het gebruik van kleedkamers.

  We moeten in deze tijden echt letten op het houden van afstand en vertrouwen op ieders medewerking.

  Mocht je vragen/opmerkingen hebben, kan je dit ook beleggen bij het coronateam van B.Z.’72. Deze bestaat uit de bestuursleden: Ed, Robin, Annelies en Liane. Je kan met hen contact opnemen als je vragen hebt.

  Wij wensen jullie allen ondanks deze beperkingen, heel veel sportplezier!

  Het bestuur

   

  Het volledige protocol van de NBB vind je hier: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

  Het volledige protocol van NOC/NSF vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol

  1 september 2020