• Opzeggen

   

  Opzeggen kan tot 1 mei. Dit kan alleen schriftelijk (via email of per post) worden doorgegeven aan de ledenadministratie: ledenbz72@gmail.com. 

  Wanneer je tijdens het seizoen wil stoppen met basketballen en opzegt, wordt de contributie naar rato verrekend.

  Hiervoor hanteren we de volgende regels:

  - opzegging tussen 1 mei en 1 september          : je betaalt 40% van de contributie
  - opzegging tussen 1 september en 1 november : je betaalt 60% van de contributie
  - opzegging tussen 1 november en 1 januari      : je betaalt 80% van de contributie